beoordeeld met een 9.0

Algemeen

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Juiste inhoud

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. De geschreven artikelen en reviews op schuttingbedrijven.nl zijn volledig onafhankelijk. Ook wanneer producten door bedrijven zijn aangeleverd ter review. Nimmer zullen wij onze mening hierdoor laten beïnvloeden en deze bedrijven hebben geen zeggenschap over de inhoud van de artikelen. Alles op deze website is dan ook gebaseerd op de persoonlijke meningen en ervaringen van de schrijvers van de desbetreffende artikelen (m.u.v. artikelen gecategoriseerd onder “Persberichten” en “Advertorials”). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitgangspunten:

  •  De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie.
  •  Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.
  •  Uitgever staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  •  Uitgever aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.
  •  Uitgever wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  •  Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen.
  •  Uitgever garandeert evenmin dat de website www.schuttingbedrijven.nl foutloos of ononderbroken functioneren.
  •  De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico.

Links naar andere websites

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Copyrights

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wil je toestemming tot het gebruik van teksten of ander materiaal van deze site, stel je vraag / verzoek dan aan ons via onze contactpagina ( zie contact bovenin ).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. schuttingbedrijven.nl spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. schuttingbedrijven.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van deze website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in de regio van Noord-Limburg of Oost Noord-Brabant.

Vragen of opmerkingen?

Als je vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via de contactpagina ( zie contact in het menu rechts bovenin ).

 

Contact Schuttingbedrijven Klantenservice & Contact Neem contact op voor vragen info@schuttingbedrijven.nl Of vul ons contactformulier in Contact
Een ogenblik geduld...